اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۰۷۹۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۸۷۰۴۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی - طبقه اول - واحد ۱۲۰ - شرکت رویال صنعت

رویال صنعت

تلفن

  • ۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۰۷۹۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۶۸۷۰۴۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۰۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی - طبقه اول - واحد ۱۲۰ - شرکت رویال صنعت