اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۰۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
سعدی جنوبی ، کوچه بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران

رویال صنعت

تلفن

    • ۳۳۹۵۹۹۰۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۶۶۱۹۱۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۰۹۱۲۵۰۴۵۸۳۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    سعدی جنوبی ، کوچه بانک تجارت ، پاساژ الکتروپمپ ایران